LÊ XUÂN ĐÍNH

LÊ XUÂN ĐÍNH

  • 0

    khóa học
  • 0

    học viên
  • 0

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh

Giảng Viên Trường Trung Cấp Quốc Tế Khôi Việt

Giảng Viên Trường Dạy Pha Chế Âu Việt

Khóa học của giảng viên LÊ XUÂN ĐÍNH


Đang cập nhật...