NGUYEN HÀ THANH BÌNH

NGUYEN HÀ THANH BÌNH

  • 0

    khóa học
  • 0

    học viên
  • 0

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

Thạc sĩ quản trị kinh doanh

GV Đại học Văn Hiến

GV trường dạy pha chế ÂU VIỆT

Khóa học của giảng viên NGUYEN HÀ THANH BÌNH


Đang cập nhật...