Nâng cấp tài khoản

Đóng tiền 1 lần học hết tất cả các khóa học tại trường Âu Việt thông qua các gói hội viên, dành cho học viên 3, 6 tháng, 12 tháng rẻ hơn nhiều khi các bạn chọn từng khóa học.

Bạn được giảng viên coaching trực tiếp về khóa học và làm thực tế, kèm cặp trong quá trình thực hành trong suốt quá trình học.

Nhanh tay đăng ký

Phí

0đ