BÍ MẬT CHIẾN LƯỢC KINH DOANH KINH ĐIỂN TRONG NGÀNH F&B

Video giới thiệu khóa học

Giới thiệu khóa học

Khóa học chiến lược kinh doanh kinh điển trong ngành F&B tăng doanh thu đột biến, giúp cho học viên hiểu rỏ về cách xây dựng 1 chiến lược kinh doanh trong ngành F&B, nắm vững các kiến thức căn bản chiến lược, quản trị chiến lược, để từ đó đưa ra được 1 chiến lược kinh doanh hợp lý, giúp tăng doanh đột biến trong ngành f&b. Hiểu rỏ lúc nào cần tung ra những chiến lược kinh doanh hơp lý, biết cách thường xuyên thay đổi những chiến lược theo từng tháng, từng quy trong năm Lợi ích khóa học: Biết cách xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu chiến lược của công ty Phấn tích môi trường kinh doanh bên trong, bên ngoài công ty Phân tích ma trận swot Quy trình xây dựng 1 chiến lược kinh doanh Các chiến lược thực tế áp dụng thự tế trong ngành f&b

 

 

 


Thông tin khóa học

Khóa học cung cấp kiến về quản trị chiến lược 
Chiến lược thực tế kinh doanh ngành F&B
Tầm nhìn sứ mạng của công ty
Lợi ích của chiến lược
Các hình chiến lược
Các mục tiêu quản trị chiến lược
Phân tích môi trường cạch tranh, môi trường bên trong, môi trường bên ngoài
Các ma trận trong quản trị chiến lược
Quy trình để xây dựng một chiến lược kinh doanh
Các chiến lược kinh doanh thực tế
 

 

Lợi ích từ khóa học

Lợi ích của khóa học

 Học xong khóa học này bạn biết cách lập 1 chiến lược kinh doanh ngành F&B

Quy trình xây dựng 1 chiến lược kinh doanh ngành F&B

Cách Quản trị chiến lược hiệu quả trong ngành F&B

Các chiến lược kinh doanh thực tế được áp dụng trong ngành F&B

Phân tích được ma trận SWOT

Áp dụng chương trình chiến lược cho từng thời điểm, từng tháng, từng mùa kinh doanh 

 

Nội dung khóa học

Số bài: 50
Thời lượng 1 giờ 39 phút
Chương 1: LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
6 Bài
Bài 1: Giới thiệu khóa học
Học thử

01:12

Bài 2: Chiến lược là gì
Học thử

01:00

Bài 3: Vai trò của quản trị chiến lược

00:55

Bài 4: Lợi ích của quản trị chiến lược

01:09

Bài 5: Các mô hình quản trị chiến lược

01:08

Bài 6: Các cấp quản trị chiến lược

02:15

Chương 2: TẦM NHÌN-SỨ MẠNG-MỤC TIÊU CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
4 Bài
Bài 7: Doanh nghiệp cần phải có tầm nhìn như thế nào?

01:42

Bài 8: Sứ mạng của doanh nghiệp là gì?

01:56

Bài 9: Mục tiêu của chiến lược

01:46

Bài 10: Mục tiêu dài hạn và ngắn hạn

04:42

Chương 3: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
8 Bài
Bài 11: Môi trường bên ngoài

02:43

Bài 12: Môi trường bên trong

02:59

Bài 13: Môi trường cạnh tranh

02:12

Bài 14: Ma trận yếu tố nội bộ

01:47

Bài 15: Giới thiệu ma trận Swot

01:19

Bài 16: Phân tích và liêt kê điểm mạnh và yếu của ma trận SWOT

03:07

Bài 17: Kết hợp chiến lược SWOT

01:36

Bài 18: Quy trình để xây dựng một chiến lược kinh doanh

02:29

Chương 4: CÁC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
5 Bài
Bài 19: Chiến lược thâm nhập, tập trung, tăng trưởng

02:16

Bài 20: Chiến lược liên kết hội nhập

02:10

Bài 21: Chiến lược tấn công

01:20

Bài 22: Chiến lược phong thủ

02:16

Bài 23: Chiến lược đa dạng hóa

02:35

Chương 5: CÁC CHIỆN LƯỢC ÁP DỤNG THỰC TẾ
27 Bài
Bài 24: Chiến lược lựa chọn vị trí kinh doanh
Học thử

03:14

Bài 25: Chiến lược đại dương xanh và đại dương đỏ

02:34

Bài 26: Chiến lược Sản phẩm mồi

02:01

Bài 27: Chiến lược bán sản phẩm giá cao

01:41

Bài 28: Chiến lược hiệu ứng đám đông

01:50

Bài 29: Chiến lược Kinh Doanh Đa Kênh

02:23

Bài 30: Chiến lược marketing người đẹp pg
Học thử

01:32

Bài 31: Chiến lược thuê ca sĩ nổi tiếng+giao luu người nổi tiếng

01:53

Bài 32: Chiến lược “tạo scandal”+Chiến lượt quảng cáo áp phich

02:04

Bài 33: Chiến lược tối ưu hóa menu

04:21

Bài 34: Chiến lược biểu diễn pha chế thức uống

01:49

Bài 35: Chiến lược sản phẩm mới trong tuần

01:27

Bài 36: Chiến lược giảm giá giờ vàng trong tuần

01:28

Bài 37: Chiến lược tặng phiếu quà tặng

01:26

Bài 38: Chiến lược bán combo

01:57

Bài 39: Chiến lược uống miễn phí 1 ly nước

01:18

Bài 40: Chiến lược khuyến khích nhân viên+Chiến lược khuyến mãi và tài trợ

02:33

Bài 41: Chiến lược thuê chuyên gia đào tạo nhân sự

01:31

Bài 42: Chiến lược bán hàng mang đi+giaohàng tận nơi

01:37

Bài 43: Chiến lược khách hàng thường xuyên vip

01:34

Bài 44: Chiến lược tinh ngon nhân sự

02:18

Bài 45: Chiến lược quảng cáo phát tờ rơi

03:22

Bài 46: Chiến lược gơi thư bằng mail

01:21

Bài 47: Chiến lược tổ chức những cuộc thi

00:56

Bài 48: Chiến lược video marketing

01:25

Bài 49: Chiến lược tham giá group facebook

01:57

Bài 50: Chiến lược tìm bạn quay đây trên phần mềm zalo

01:28

Thông tin giảng viên

- luật sư-Giảng viên

- Giám đốc công ty luật Tấn Trung&Cộng Sự

- Giám Đốc Trung Tâm Đào Tạo Quốc Tế Âu Viêt

- Trưởng khoa trường Trung Cấp Quốc Tế Khôi Việt

- Giảng viên tại trường Đại Học Văn Hiến

- Giảng viên tại trường Đại Học Hutech TP.HCM

- Trưởng khoa trường Trung Cấp Khôi Việt

- Giám đốc công ty TNHH Đào Tạo Dịch Vụ Âu Việt

 

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%