EBOOK GIÁO TRÌNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NHÀ HÀNG-KHÁCH SẠN

Đăng ký tham gia

Xu hướng hội nhập cùng với sự khan hiếm nguồn lực ngày càng gia tăng, sự phát triển như vũ bão của công nghệ, sự thay đổi nhu cầu của thị trường, làm cho môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và biến động thường xuyên. Với môi trường kinh doanh như vậy đòi hỏi các doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh đúng đắn thì mới có khả năng nắm bắt cơ hội, đối phó với nguy cơ, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của doanh nghiệp.

Môn quản trị chiến lược nhằm trang bị phương pháp luận và những kinh nghiệm cho nhà quản trị điều hành doanh nghiệp mang tầm chiến lược và đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển bền vững trong kinh doanh nhà hàng khách sạn hiện nay

Những đổi mới và những trường phái trong quản trị chiến lược ngày càng phong phú và đa dạng. Vai trò của chiến lược và quản trị chiến lược ngày càng có ý nghĩa  quyết định trong sự thành công của hầu hết các doanh nghiệp hiện nay.

Sách giới thiệu về các chiến lược kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn

Thanh toán 1 lần học trọn đời

Học phí

38.000đ

120.000đ

-69%