EBOOK HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN VÀ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP BP LỄ TÂN

Đăng ký tham gia

NỘI DUNG KHÓA LUẬN VÀ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP BỘ PHẬN LỄ TÂN

 

PHẦN MỞ ĐẦU                                                                                                                

  1. Lý do chọn đề tài
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  4. Ý nghĩa nghiên cứu
  5. Phương pháp nghiên cứu
  6. Tổng quan nghiên cứu
  7. Cấu trúc luận văn

PHẦN NỘI DUNG

Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1       Khái niệm về du lịch và ngành du lịch Việt Nam

1.2Khách sạn và hoạt động kinh doanh trong khách sạn

1.3 Vai trò của khách sạn trong du lịch Việt Nam

1.3.1   Cơ sở vật chất kỹ thuật

1.3.2   Thúc đẩy các ngành kinh tế

1.3.3   Khai thác các tài nguyên du lịch

1.3.4   Thực hiện chiến lược xuất khẩu quốc gia

 

Chương 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN HARMONY SAIGON HOTEL & SPA.

2.1 Giới thiệu tổng quan về Harmony Saigon Hotel & Spa

2.1.1   Quá trình hình thành và phát triển

2.1.2   Cơ cấu tổ chức của khách sạn

2.2 Các bộ phận trong khách sạn

2.2.1   Bộ phận lễ tân

2.2.2   Bộ phận buồng phòng

2.2.3   Bộ phận kỹ thuật

2.2.4   Bộ phận giặt ủi

2.2.5   Bộ phận nhân sự

2.2.6   Bộ phận kinh doanh

2.2.7   Bộ phận kế toán

2.2.8   Bộ phận bảo vệ

2.2.9   Bộ phận nhà hàng

2.3 Khái quát về bộ phận lễ tân tại Harmony Saigon Hotel & Spa

2.4 Thực trạng chất lượng dịch vụ bộ phận lễ tân tại Harmony

Saigon Hotel & Spa

2.4.1   Qui trình phục vụ tại bộ phận lễ tân

2.4.2   Chất lượng dịch vụ tại bộ phận lễ tân

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BỘ PHẬN LỄ TÂN TẠI HARMONY SAIGON HOTEL & SPA.

3.1 Kết luận

3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bộ phận lễ tân tại Harmony Saigon Hotel & Spa

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

 

 

Chào các bạn sinh viên đại học ngành Du Lịch-Nhà Hàng-Khách Sạn

Đây là cuốn Ebook hướng dẫn các bạn làm khóa luận tốt nghiệp và báo cáo thực tập bộ phận LỄ TÂN, giúp bạn biết cách làm đề cương và nắm rỏ các phương pháp làm đề cương.

Ngoài ra còn kèm theo tài liệu tham khảo mẫu dành cho các bạn để có các bạn không mất thời gian nhiều trong lúc làm đề tài khóa luận báo cáo tốt nghiệp.

Thanh toán 1 lần học trọn đời

Học phí

49.000đ

79.000đ

-38%