EBOOK HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN VÀ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP BUỒNG

Đăng ký tham gia

NỘI DUNG KHÓA LUẬN VÀ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

2. Mục tiêu nghiên cứu

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4. Ý nghĩa nghiên cứu

5. Phương pháp nghiên cứu

6. Tổng quan nghiên cứu

7. Cấu trúc luận văn

PHẦN NỘI DUNG

Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Khái niệm về du lịch và ngành du lịch Việt Nam

1.2. Khái niệm và đặc điểm của chất lượng dịch vụ

1.3. Khách sạn và hoạt động kinh doanh trong khách sạn

1.4. Khái niệm và vai trò của bộ phận buồn trong cơ sở lưu trú

1.5. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng dịch vụ của bộ phận buồng

Chương 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA BỘ PHẬN BUỒNG TẠI KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH LUXURY SÀI GÒN

2.1. Giới thiệu tổng quan về khách sạn Mường Thanh Luxury Sài Gòn

2.2. Sơ đồ tổ chức khách sạn Mường Thanh Luxury Sài Gòn và bộ phận buồng tại khách sạn Mường Thanh Luxury Sài Gòn

2.3. Chức năng và nhiệm vụ từng bộ phận

2.4. Thực trạng chất lượng dịch vụ của bộ phận buồng tại khách sạn Mường Thanh Luxury Sài Gòn

Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA BỘ PHẬN BUỒNG TẠI KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH LUXURY SÀI GÒN

3.1. Kết luận

3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của bộ phận buồng tại khách sạn Mường Thanh Luxury Sài Gòn

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chào các bạn sinh viên đại học ngành Du Lịch-Nhà Hàng-Khách Sạn

Đây là cuốn ebook hướng dẫn các bạn làm khóa luận tốt nghiệp và báo cáo thực tập bộ phận BUỒNG, giúp bạn biết cách làm đề cương và nắm rỏ các phương pháp làm đề cương.

Ngoài ra còn kèm theo tài liệu tham khảo mẫu dành cho các bạn để có các bạn không mất thời gian nhiều trong lúc làm đề tài khóa luận báo cáo tốt nghiệp.

Thanh toán 1 lần học trọn đời

Học phí

49.000đ

79.000đ

-38%