EBOOK NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI QUÁN CÀ PHÊ, TRÀ SỮA, NHÀ HÀNG

Tham gia

Gíao trình cung cấp cho học viên sinh viên những kiến thức tổng quát về lĩnh vực nhượng quyền thương mại (franchise), giúp sinh viên làm quen với các khái niệm, thuật ngữ chuyên môn, và có một lượng kiến thức cần thiết về hoạt động nhượng quyền thương mại nói chung và nhượng quyền thương mại trong kinh doanh quán cà phê, trà sữa, nhà hàng, cách thương thảo hợp đồng nhượng quyền.

Sách nhượng quyền thương mại quán cà phê, trà sữa, nhà hàng

Thanh toán 1 lần sử dụng trọn đời

Học phí

Miễn phí