BARTENDER FLAIR ĐỈNH CAO

0 học viên

Giới thiệu khóa học

Khóa học dạy cho bạn các kỹ năng biểu diễn trong pha chế, khi bạn hoàn thành khóa học  này, bạn có năng biễu diễn trong lúc pha chế cocktail, các tiệc cocktail, tham gia các cuộc thi bartender showman ship. Biễu diễn pha chế với rượu, biễu diễn pha chế với lửa. Học các bài 1 chai, bài 2 chai, bài 1 chaivà shaker boston. Các trò ảo thuật trong quầy bar.


Thông tin khóa học 

Khóa học dạy cho bạn các kỹ năng biểu diễn trong pha chế, khi bạn hoàn thành khóa học  này, bạn có năng biễu diễn trong lúc pha chế cocktail, các tiệc cocktail, tham gia các cuộc thi bartender showman ship. Biễu diễn pha chế với rượu, biễu diễn pha chế với lửa. Học các bài 1 chai, bài 2 chai, bài 1 chaivà shaker boston. Các trò ảo thuật trong quầy bar.

Lợi ích từ khóa học

Lợi ích của khóa học

Nắm vững kỹ thuật quăng chai

Nắm vững các động tác cơ bản

Nắm vững các động tác boston

Biểu diễn pha chế các động tác cơ bản

Biễu diễn pha chế rượu các động tác nâng cao

Biểu diễn pha chế thực tế với lửa

Nội dung khóa học

Số bài: 46
Thời lượng 2 giờ 10 phút
Chương 1: Giới thiệu khóa học - 3 Shaker 1 chai nâng cao
15 Bài
Bài 1: Luyện tập với 3 Shaker
Học thử

03:36

Bài 2: Động tác cơ bản của bài 3 Shaker 1 chai
Học thử

03:05

Bài 3: : 3 Shaker 1 chai hốt hứng tay trái
Học thử

02:41

Bài 4: 3 Shaker 1 chai hứng phía sau và qua đầu

02:00

Bài 5: 3 Shaker 1 chai đi 6 động tác

02:57

Bài 6: Động tác 2 Shaker tay phải

02:42

Bài 7: Động tác 2 Shaker 1 chai tay phải phần 1

02:25

Bài 8: Động tác 2 Shaker 1 chai tay phải phần 2

02:08

Bài 9: 3 Shaker 1 chai tổng hợp phần 1

01:45

Bài 10: 3 Shaker 1 chai tổng hợp phần 2

02:05

Bài 11: 3 Shaker 1 chai tổng hợp phần 3

04:57

Bài 12: 3 Shaker 1 chai tổng hợp phần 4

03:30

Bài 13: 3 Shaker 1 chai tổng hợp phần 5

03:43

Bài 14: 3 Shaker 1 chai tổng hợp phần 6

03:58

Bài 15: 3 Shaker 1 chai tổng hợp phần 7

04:11

Chương 2: 4 shaker 1 chai nâng cao
4 Bài
Bài 16: Các động tác cơ bản với 4 Shaker

04:02

Bài 17: : Động tác với 3 Shaker tay trái

03:04

Bài 18: : 4 Shaker hốt hứng tay trái

01:26

Bài 19: Bài tổng hợp 4 Shaker 1 chai

02:19

Chương 3: 2 shaker 2 chai
9 Bài
Bài 20: 2 Shaker 2 chai 4 động tác phần 1

02:04

Bài 21: 2 Shaker 2 chai 4 động tác phần 2

03:27

Bài 22: 2 Shaker 2 chai 6 động tác

01:25

Bài 23: Động tác kẹp và hốt chai

03:36

Bài 24: 2 Shaker 2 chai vòng phía sau

02:51

Bài 25: Bài tổng hợp 2 Shaker 2 chai phần 1

04:52

Bài 26: Bài tổng hợp 2 Shaker 2 chai phần 2

03:10

Bài 27: Bài tổng hợp 2 Shaker 2 chai phần 3

03:01

Bài 28: Bài tổng hợp 2 Shaker 2 chai phần 4

02:31

Chương 4: 3 shaker 2 chai nâng cao
3 Bài
Bài 29: Bài tập cơ bản với 3 Sharker 2 chai phần 1

02:15

Bài 30: Bài tập cơ bản với 3 Sharker 2 chai phần 2

02:02

Bài 31: Bài tập tổng hợp 3 Shaker 2 chai

03:07

Chương 5: 3 chai nâng cao
10 Bài
Bài 32: Hướng dẫn các động tác chụp chai

03:35

Bài 33: 3 chai tung đôi

01:55

Bài 34: 3 chai tung qua trái qua phải

01:30

Bài 35: 3 chai chẻ chữ X

02:23

Bài 36: 3 chai chẻ ngang trên đầu

01:15

Bài 37: Động tác 1 tay tung 2 chai liên tục

02:26

Bài 38: Động tác 1 chai để lên đầu

01:14

Bài 39: Các động tác kết thúc 3 chai

05:30

Bài 40: 3 chai chụp hãm giữa tay phải

01:23

Bài 41: Bài tổng hợp 3 chai

04:54

Chương 6: 3 chai 1 shaker
3 Bài
Bài 42: Các động tác cơ bản 3 chai 1 shaker

02:19

Bài 43: 3 chai 1 shaker tung đôi

03:30

Bài 44: Bài tổng hợp 3 chai 1 shaker

03:20

Chương 7: Chai nâng cao
2 Bài
Bài 45: Làm quen các động tác tung 4 chai

02:11

Bài 46: 4 chai tung đơn

02:25

Thông tin giảng viên

Giảng viên dạy pha chế Trường Âu Việt, Cao Đẳng Viễn Đông, ĐH Nguyễn Tất Thành, Trung Cấp Việt Giao, Dạy nghề Netspace, Trung Cấp Khôi Việt vvv.
Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pha chế và biểu diễn.
Giải 2: biểu diễn Bartender Hutech mở rộng 2012.
Giải 3: biểu diễn Bar Pro Flair Việt Nam 2014.
Giải 4: biểu diễn Bar Pro Flair Indonesia 2015.
Vô Địch: biểu diễn Bar Pro Flair Việt Nam 2015.
Giải 2: Hiệp Hội Bartender Việt Nam 2016.

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%