BARTENDER FLAIR ĐỈNH CAO

 • (0 đánh giá)

Thanh toán Membership

600.000đ

Thanh toán mua khóa học

198.000đ

Bạn sẽ học được gì

Lợi ích của khóa học

Nắm vững kỹ thuật quăng chai

Nắm vững các động tác cơ bản

Nắm vững các động tác boston

Biểu diễn pha chế các động tác cơ bản

Biễu diễn pha chế rượu các động tác nâng cao

Biểu diễn pha chế thực tế với lửa

Giới thiệu khóa học

Khóa học dạy cho bạn các kỹ năng biểu diễn trong pha chế, khi bạn hoàn thành khóa học  này, bạn có năng biễu diễn trong lúc pha chế cocktail, các tiệc cocktail, tham gia các cuộc thi bartender showman ship. Biễu diễn pha chế với rượu, biễu diễn pha chế với lửa. Học các bài 1 chai, bài 2 chai, bài 1 chaivà shaker boston. Các trò ảo thuật trong quầy bar.


Thông tin khóa học 

Khóa học dạy cho bạn các kỹ năng biểu diễn trong pha chế, khi bạn hoàn thành khóa học  này, bạn có năng biễu diễn trong lúc pha chế cocktail, các tiệc cocktail, tham gia các cuộc thi bartender showman ship. Biễu diễn pha chế với rượu, biễu diễn pha chế với lửa. Học các bài 1 chai, bài 2 chai, bài 1 chaivà shaker boston. Các trò ảo thuật trong quầy bar.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Luyện tập với 3 Shaker Học thử
 • Bài 2: Động tác cơ bản của bài 3 Shaker 1 chai Học thử
 • Bài 3: : 3 Shaker 1 chai hốt hứng tay trái Học thử
 • Bài 4: 3 Shaker 1 chai hứng phía sau và qua đầu 2:00
 • Bài 5: 3 Shaker 1 chai đi 6 động tác 2:57
 • Bài 6: Động tác 2 Shaker tay phải 2:42
 • Bài 7: Động tác 2 Shaker 1 chai tay phải phần 1 2:25
 • Bài 8: Động tác 2 Shaker 1 chai tay phải phần 2 2:08
 • Bài 9: 3 Shaker 1 chai tổng hợp phần 1 1:45
 • Bài 10: 3 Shaker 1 chai tổng hợp phần 2 2:05
 • Bài 11: 3 Shaker 1 chai tổng hợp phần 3 4:57
 • Bài 12: 3 Shaker 1 chai tổng hợp phần 4 3:30
 • Bài 13: 3 Shaker 1 chai tổng hợp phần 5 3:43
 • Bài 14: 3 Shaker 1 chai tổng hợp phần 6 3:58
 • Bài 15: 3 Shaker 1 chai tổng hợp phần 7 4:11
 • Bài 16: Các động tác cơ bản với 4 Shaker 4:02
 • Bài 17: : Động tác với 3 Shaker tay trái 3:04
 • Bài 18: : 4 Shaker hốt hứng tay trái 1:26
 • Bài 19: Bài tổng hợp 4 Shaker 1 chai 2:19
 • Bài 20: 2 Shaker 2 chai 4 động tác phần 1 2:04
 • Bài 21: 2 Shaker 2 chai 4 động tác phần 2 3:27
 • Bài 22: 2 Shaker 2 chai 6 động tác 1:25
 • Bài 23: Động tác kẹp và hốt chai 3:36
 • Bài 24: 2 Shaker 2 chai vòng phía sau 2:51
 • Bài 25: Bài tổng hợp 2 Shaker 2 chai phần 1 4:52
 • Bài 26: Bài tổng hợp 2 Shaker 2 chai phần 2 3:10
 • Bài 27: Bài tổng hợp 2 Shaker 2 chai phần 3 3:01
 • Bài 28: Bài tổng hợp 2 Shaker 2 chai phần 4 2:31
 • Bài 29: Bài tập cơ bản với 3 Sharker 2 chai phần 1 2:15
 • Bài 30: Bài tập cơ bản với 3 Sharker 2 chai phần 2 2:02
 • Bài 31: Bài tập tổng hợp 3 Shaker 2 chai 3:07
 • Bài 32: Hướng dẫn các động tác chụp chai 3:35
 • Bài 33: 3 chai tung đôi 1:55
 • Bài 34: 3 chai tung qua trái qua phải 1:30
 • Bài 35: 3 chai chẻ chữ X 2:23
 • Bài 36: 3 chai chẻ ngang trên đầu 1:15
 • Bài 37: Động tác 1 tay tung 2 chai liên tục 2:26
 • Bài 38: Động tác 1 chai để lên đầu 1:14
 • Bài 39: Các động tác kết thúc 3 chai 5:30
 • Bài 40: 3 chai chụp hãm giữa tay phải 1:23
 • Bài 41: Bài tổng hợp 3 chai 4:54
 • Bài 42: Các động tác cơ bản 3 chai 1 shaker 2:19
 • Bài 43: 3 chai 1 shaker tung đôi 3:30
 • Bài 44: Bài tổng hợp 3 chai 1 shaker 3:20
 • Bài 45: Làm quen các động tác tung 4 chai 2:11
 • Bài 46: 4 chai tung đơn 2:25

Thông tin giảng viên

PHAN HOÀI PHƯƠNG
4 học viên 3 khóa học

Giảng viên dạy pha chế Trường Âu Việt, Cao Đẳng Viễn Đông, ĐH Nguyễn Tất Thành, Trung Cấp Việt Giao, Dạy nghề Netspace, Trung Cấp Khôi Việt vvv.
Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pha chế và biểu diễn.
Giải 2: biểu diễn Bartender Hutech mở rộng 2012.
Giải 3: biểu diễn Bar Pro Flair Việt Nam 2014.
Giải 4: biểu diễn Bar Pro Flair Indonesia 2015.
Vô Địch: biểu diễn Bar Pro Flair Việt Nam 2015.
Giải 2: Hiệp Hội Bartender Việt Nam 2016.

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%